Програма підтримки малого підприємництва у білогірському районі - страница 3

^ 1.2.Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва як складової економіки району.
Послідовне реформування індустріального сектору в напрямі його більшої орієнтації на задоволення потреб народного господарства з використанням переважно місцевих мінерально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів, а також наявної техніко-технологічної бази виробництва є передумовою активного розвитку та створення нових малих підприємств у галузях:
^ 1.3.Основні перешкоди та проблеми подальшого розвитку підприємництва в районі:
А. Зовнішні перешкоди:

- недосконалість законодавчої бази щодо державної підтримки малого підприємництва;

- відсутність виваженої державної політики підтримки вітчизняного виробництва та захисту внутрішнього споживчого ринку в умовах членства України в СОТ;

- непередбачуваність ризиків в умовах світової фінансової кризи;

- неузгодженість бюджетної політики з цілями довгострокового економічного зростання;

- недотримання вимог державної регуляторної політики центральними органами влади та органами місцевого самоврядування щодо системності та доцільності регулювань у сфері підприємництва;

- наявність значної кількості адміністративних бар’єрів як на державному, так і на місцевому рівнях (обтяжливість процедур отримання документів дозвільного характеру, ліцензування, висока вартість та нав’язування адміністративних послуг, порушення конкуренції тощо);

- недосконалість системи оподаткування, як наслідок – наявність нетрадиційних шляхів господарювання (мінімізація податків, “тіньова” діяльність, реорганізація, доведення до банкрутства та інше);

- зниження безпеки бізнесу, загроза рейдерства внаслідок недосконалої законодавчої бази із захисту прав власників (співвласників) суб’єктів господарювання;

- недосконала фінансова політика Національного банку України щодо розбудови ринку банківських послуг та формування умов для зацікавленості комерційних банків у наданні суб’єктам малого підприємництва дешевих кредитних ресурсів;

- існують протиріччя між політикою захисту прав найманих працівників та обов’язками роботодавців по створенню та розвитку ефективного бізнес-середовища;

- недостатнє фінансування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні з державного бюджету.


Б. Внутрішні перешкоди та проблеми:


- ускладнений доступ суб’єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів;

- недостатній рівень інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва з питань державного регулювання підприємницької діяльності.

- відсутність у більшості підприємців позитивного ставлення до консалтингу, навчальних та тренінгових послуг.

Система бізнес-освіти недостатньо розвинута, практично відсутня фінансова підтримка системи професійної та бізнес-освіти;

- слабо розвинута інфраструктура підтримки підприємницької ініціативи;
^ 1.4.Завдання по вирішенню проблемних питань у сфері підприємництва на 2011-2012 роки.
Зменшення негативного впливу перешкод на подальший розвиток підприємництва:2572880837316186.html
2573026525112431.html
2573096069543066.html
2573194795381703.html
2573281353444006.html