Клінічний протокол - страница 4


* В дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, ВІЛ-статус яких не підтверджено, за умови розвитку клінічних симптомів, визначається клініко-імунологічна стадія хвороби, але перед відповідним класифікаційним кодом додається літера Е (наприклад - ЕА2).
^ Імунологічні категорії ВІЛ інфекції у дітей. Таблиця3

Імунологічна категорія
^ Вік дитини

<12 міс

1-5 років

6-12 років

uL

(%)

uL

(%)

uL

(%)

1: Відсутність ознак імуносупресії

≥ 1500

≥25

≥1000

≥25

≥500

≥25

2: Ознаки помірної супресії

750- 1499

15-24

500-999

15-2)

200-499

15-24

3: Важка супресія


<750

<15

<500

<15

<200

<15

Приклади формулювання діагнозу за класифікацією CDC:


Література.

  1. Interim WHO clinical staging of HIV/AIDS and HIV/AIDS case definitions for surveillance.– WHO/HIV/2005.02.– 42p.

  2. CDC. Guidelines for the prevention of opportunistic infections among HIV-infected persons–- recommendations of the U.S. Public Health Service and the Infectious Disease Society of America. MMWR 2002;51(No. RR-8).

  3. CDC. Guidelines for use of antiretroviral agents in pediatric HIV infection. MMWR 1998;47(no. RR-4).

  4. Bartlett J.G. Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment (January 2005).– Johns Hopkins University.– 2005.– 80p.Бактеріальні інфекції у дітей з ВІЛ/СНІД.

Клінічною особливістю ВІЛ-інфекції у дітей (особливо першого року життя) є висока частота тяжких бактерійних інфекцій. Прояви бактерійних інфекцій у ВІЛ-інфікованих дітей загалом схожі з такими у дітей без ВІЛ -інфекції, проте частіше захворювання протікають важко з рецидивами і генералізацією процесу.

^ Бактеріальні респіраторні інфекції.

Бактерійна пневмонія – одне із захворювань, що найбільш часто зустрічаються, у ВІЛ-інфікованих дітей. У дітей старше за 2 місяці основним збудником захворювання є Streptococcus pneumonia (пневмокок). Крім цього збудниками пневмонії можуть бути Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Streptococcus pyogenes і ін. У новонароджених пневмонію частіше викликають грамнегативні мікроорганізми, проте можуть зустрічатися стрептококи групи А, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Chlamydia trachomatis. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів відносно рідко розвиваються пневмонії, викликані Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella.

До основних клінічних проявів пневмонії відносяться підвищення температури тіла, кашель, задишка, блідість шкірних покривів з периоральним ціанозом (характерний для дітей раннього віку), прояви загальних інтоксикацій. При перкусії грудної клітки визначається укорочення перкуторного звуку над вогнищем інфільтрації і тимпаніт над іншими зонами легенів (за рахунок вікарної емфіземи). При аускультації легенів – над ділянками перкуторного укорочення вислуховується ослаблене дихання або з бронхіальним відтінком, на 3-5 день захворювання при розсмоктуванні вогнищ запалення з’являються локалізовані дрібнокопухирчасті і крепітуючі вологі хрипи.

Діагностика.

  1. При дослідженні загального аналізу крові:

  1. Рентгенографія легенів: вогнища інфільтрації різного розміру.

  2. Бактеріологічне дослідження мокроти, за показами – дослідження інших біологічних рідин – кров, плевральний випіт.^ Диференціальний діагноз.
Бактерійні пневмонії слід диференціювати з патологічними процесами в легенях іншої етіології. Ураження дихальної системи при ВІЛ -інфекції може бути зумовлене Pneumocystis carinii, вірусами (цитомегаловірусом, респіраторно-синцитіальним вірусом, вірусом простого герпесу, парагрипу, грипу, аденовірусом), мікобактеріями (Mycobactherium tuberculosis, Mycobactherium avium), грибами (Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Aspergillus sp., Coccidioides immitis) та ін. Крім того, розлади дихання можуть бути обумовлені ЛІП/ЛЛГ, пухлинними процесами (саркомою Капоші, лімфомою). При обстеженні дитини необхідно враховувати кількість CD4+ - лімфоцитів. Необхідно враховувати, що для бактерійних пневмоній, викликаних піогенними бактеріями, і вірусних пневмоній, викликаних групою респіраторних вірусів, характерним є гострий початок, швидке прогресуванням симптомів, в той час, як пневмонії іншої етіології розвиваються повільніше.

Лікування.

  1. Режим – постільний, достатня аерація приміщення. Їжа повинна відповідати віку, бути повноцінною, легкозасвоюваною, збагаченою вітамінами.

^ 2. Етіотропна (антибактеріальна) терапія.

Стартова емпірична терапія бактерійних пневмоній у ВІЛ-інфікованих дітей без імуносупресії відповідає стандартам лікування дітей без ВІЛ -інфекції.

2296558058391839.html
2296605466776197.html
2296643554148972.html
2296845160907112.html
2296911248138950.html