Правила диференціювання. Диференціал. Похідні та диференціали вищих порядків. Теореми про диференційовані функції. Застосування диференціала


 1. Матриці та дії над ними.

 2. Визначники, їх властивості..

 3. Лінійні операції з векторами.

 4. Скалярний добуток векторів.

 5. Формули Крамера, метод Гауса.

 6. Матричний спосіб розв’язування СЛАР.

 7. Векторний та мішаний добуток векторів.

 8. Власні числа та власні вектори лінійних перетворень.

 9. Пряма на площині.

 10. Коло, еліпс, гіпербола, парабола.

 11. Полярна система координат.

 12. Параметричні рівняння ліній.

 13. Площина в просторі.

 14. Пряма в просторі.

 15. Зведення до канонічного виду.

 16. Границя послідовності та функції.

 17. Властивості границь.

 18. Неперервність функції.

 19. Перша та друга стандартна границя.

 20. Похідна функції

 21. Правила диференціювання.

 22. Диференціал. Похідні та диференціали вищих порядків.

 23. Теореми про диференційовані функції.

 24. Застосування диференціала

 25. Дослідження функцій за допомогою похідної.

 26. Загальна схема дослідження функції.

 27. Практичні задачі на найбільше та найменше значення.

 28. Функції n-змінних, основні поняття.

 29. Частинні похідні та диференціали.

 30. Повний диференціал.

 31. Похідна складеної і неявної функції.

 32. Частинні похідні вищих порядків.

 33. Формула Тейлора.

 34. Екстремум функцій n-змінних, необхідні умови.

 35. Достатні умови екстремуму.

 36. Дотична площина та нормаль до поверхні.

 37. Умовний екстремум.

 38. Означення та властивості невизначеного інтеграла.

 39. Методи інтегрування.

 40. Інтегрування виразів, які містять квадратний тричлен.

 41. Інтегрування раціональних дробів.

 42. Інтегрування тригонометричних виразів.

 43. Інтегрування ірраціональних виразів.

 44. Властивості визначеного інтеграла.

 45. Формула Ньютона-Лейбніца.

 46. Інтеграл зі змінною верхньою межею.

 47. Невласні інтеграли.

 48. Застосування визначеного інтеграла.

 49. Означення і властивості подвійного інтеграла.

 50. Задачі, що приводять до подвійного інтеграла.

 51. Обчислення подвійного інтеграла.

 52. Заміна змінних у подвійному інтегралі.

 53. Застосування подвійного інтеграла.

 54. Визначення та обчислення потрійного інтеграла.

 55. Заміна змінних у потрійному інтегралі.

2295495711421622.html
2295572652669303.html
2295688851118335.html
2295728956409658.html
2295918728018821.html