Електромонтером допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та одержали посвідчення про наявність кваліфікаційної групи з електробезпеки - страница 5


УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

під час електропаяння


І. Загальні положення

1.1. До електропаяння допускаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.2. Небезпечність у роботі:

- опік бризками розплавленого металу або гарячим паяльником;

- отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами і флюсами.


2. Вимоги безпеки до початку роботи


2.1. Одягніть спецодяг, заховайте волосся під головний убір.

2.2. Підготуйте і перевірте справність інструменту, електропаяльника і пристроїв. Обов'язково переконайтесь у справності ручки електропаяльника і проводів.

2.3. Перевірте надійність заземлення робочого столу.

2.4. Переконайтесь, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.5. Про виявленні несправності повідомте безпосереднього керівника, без його дозволу не починайте працювати.


^ 3. Вимоги безпеки під час виконання робіт


3.1. Обережно поводьтеся з електропаяльником, не випускайте його з рук під час роботи, оберігайте від ударів.

3.2. Остерігайтесь бризок розплавленого припою, не доторкайтесь до гарячих місць руками.

3.3. Під час короткочасних перерв у роботі кладіть нагрітий електро­паяльник на спеціальну підставку.

3.4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкніть електропаяльник. Не виймайте вилку із штепсельної розетки за провід.

3.5. Під час паяння, лудіння і роботи з кислотами користуйтесь гумо­вими рукавицями і захисними окулярами.

3.6. Усі хімічні речовини, що застосовуються для паяння, тримайте у скляному посуді з притертими скляними пробками.

3.7. Травлення виробів перед лудінням і травлення кислоти для приго­тування хлористого цинку здійснюйте у витяжній шафі або у спеціально відведеному для цього приміщенні.

3.8.^Будьте обережні з флюсами для паяльних робіт. Не розливайте їх на стіл, підлогу, одяг і взуття. Не змочуйте ними рук і не пробуйте на язик.


^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1 Вимкніть електропаяльник.

4.2. Приберіть робоче місце. Покладіть на встановлене місце інстру­менти, пристрої, припій, флюси.

4.3. Вимкніть вентилятор, витяжку.

4.4. Приведіть себе у порядок, вимийте з милом руки, лице.


^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, неща­сного випадку, припиніть роботу, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте працівників про небезпеку. Про несправності повідомте керів­ника, адміністрацію. До ліквідації аварії самі не приступайте. При пожежі дзвоніть за телефоном 01.

5.2. При нещасних випадках надайте першу допомогу (долікарську) потерпілому і вжийте заходів по наданню йому медичної допомоги.


_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:


Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


____________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

для комірника, зав. складом


^ 1. Загальні вимоги безпеки


1.1. До роботи допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці і отримали першу кваліфі­каційну групу з електробезпеки.

1.2. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Не допускається знаходження на робочому місці сторонніх осіб, розлиття спиртних напоїв, куріння, робота у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

1.3. Виконуйте тільки доручену вам роботу.

1.4. У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів: рух повітря, гострі кути, падіння предметів.

1.5. Спецодяг, який видається згідно вставних норм, утримуйте у спра­вному стані, у відповідності із призначенням.

1.6. Відпочивайте, вживайте їжу під час встановлених перерв у спеці­ально відведених для цього місцях. Перед вживанням їжі знімайте спецодяг, мийте руки водою з милом.

1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або людей, які його оточують.


^ 2. Вимоги перед початком роботи


2.1. Приведіть у належний порядок спецодяг, вийміть із кишень спецо­дягу гострі та інші зайві предмети.

2.2. Перевірте справність полиць, столів, а також пристосувань для пе­реміщення вантажів.


^ 3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1. Не піднімайте і не переносьте вантажі вагою більше 10 кг (для жі­нок).

3.2. Важкі вантажі розмішуйте на нижніх полицях.

3.3. Не складайте вантажі в штабель у неміцній тарі.

3.4. Складайте штабелі з вантажів, що мають однакові габаритні роз­міри. Складайте вантажі у штабель висотою не більше 2-х метрів.

3.5. Не допускайте перенесення вантажів в неміцній тарі, із задирками або іншими пошкодженнями.

3.6. Слідкуйте за тим, щоб ящики відкривались відповідними інстру­ментами.

3.7. При роботі на висоті (складання вантажів на полиці, зняття) вико­ристовуйте справні приставні драбини. Не користуйтесь замість драбин випадковими підставними ящиками.


^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


Після закінчення роботи зачиніть двері, що використовувались при за­вантажувально-розвантажувальних роботах.


^ 5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях


5.1. При ситуації, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, зупиніть роботу, забезпечте огородження небезпечної зони, попередьте поруч тих, хто працює поруч, про небезпеку і повідомте адміністрацію.

5.2. При нещасному випадку надайте першу допомогу потерпілому і вжийте заходів по наданню медичної допомоги.


_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:


Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

при виконанні столярних робіт


І. Загальні вимоги безпеки


1.1. До столярних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Працівник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

- виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допу­щений;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої,

користуватися відкритим вогнем.

1.5. Забороняється виконувати зовнішні столярні роботи під час грози, ожеледиці, туману.

1.6. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, зазубрини і гострі ребра у місцях затискування ру­кою.


^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

- огляньте робоче місце, приберіть непотрібні предмети і матеріали, звільніть проходи;

-матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташуйтеу порядку їх використання.

2.3. Перед розташуванням матеріалу вручну укладіть його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити: наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту, пускові і гальмуючі пристрої верстата.

2.5. При застосуванні електрообладнання необхідно перевірити його роботу на холостому ходу.


^ 3. Вимоги безпеки під час роботи


3.1. При розпилюванні матеріалу під кутом слід застосовувати інвен­тарний шаблон (короб).

3.2. Навішування віконних рам і дверних полотен слід робити до уста­новки їх у прорізи.

3.3. Забороняється:

- залишати ріжучий інструмент лезом догори підчас перерви у роботі;

- розпилювати матеріал на коліні;

- ставити руки чи пальці у пропил для спрямування пилки по рисці;

- очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.4. Вимоги безпеки при роботі на верстатах чи механізмах:

3.4.1. При роботі стрічковою електричною пилкою особливу увагу слід

звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обер­татися вільно і легко.

3.4.2. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше 60 см.

3.4.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.4.4. При свердлінні електродриллю отворів у дерев'яних конструкці­ях стежте за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномі­рним виходом стружки з отвору.

3.4.5. При застосуванні електрорубанка слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежте, щоб ножі не забивались стружкою, періодично зачищайте їх.

3.4.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід лише при наявності огороджувального кожуха абразивного круга, і захисного екрана.

3.5. Під час роботи на верстатах забороняється:

-братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забру­днений матеріал, подавати оброблюваний матеріал ривками;

-складати оброблювані деталі на столі верстата чи огорожі;

-знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

-гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

-залишати без нагляду невимкнені з електромережі верстати, інстру­мент;

-чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт; підтягувати гайки на робочому ходу, використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають прямому призначенню.


^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електроме­режі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.


^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. При появі несправності на верстатах, інструментах слід негайно припинити роботу. Якщо ліквідувати несправність власними силами немо­жливо, працівник повинен повідомити про це безпосереднього керівника.

5.2. В разі перегрівання ' ' загоряння ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник, гасити потрібно піском, вуглекислотним вогнегасни­ком. Гасити іншим вогнегасником чи водою забороняється.

5.3. Людину, що потрапила під напругу, негайно звільніть від дії стру­му, перед цим вимкніть електрообладнання. Якщо швидко вимкнути елект­рообладнання неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, діючи гумовою рукавицею (сухим одягом, тканиною і т. п.). При цьому той, хто подає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись до тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно подати першу (долікарську) допомогу.

_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:


Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

під час роботи з використанням переносних електроінструментів (дреля, переносного трансформатора, довбальника, шліфувалки, пил­ки, рубанка)


^ 1. Загальні положення

1.1. До роботи з використанням переносних електроінструментів допу­скаються особи, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступ­ний чи первинний інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Небезпечність у роботі:

- поранення ніг інструментом, що впав;

- пошкодження очей стружкою, осколками різального інструменту;

- ураження електричним струмом у випадку відсутності занулення, за­землення, несправності проводки;

- поранення внаслідок неправильного кріплення різального інструмен­ту.

1.3. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують.

1.4. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, користуватись відкритим вогнем.

1.5. За порушення вимог інструкції працівник притягується до відпові­дальності згідно із законодавством України.


^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся сховай­те під головний убір.

2.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи:

2.3. Приготуйте до роботи свій інструмент, переконайтесь:

- у надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

- у якості та плавності руху всіх ходових частин;

- у правильності напряму обертання різального інструменту;

- у справності струмоведучого шлангового кабеля і захисного заземлення;

- у надійності роботи вимикача.

2.4. Не виконуйте робіт, що не входять до ваших обов'язків, без дозво­лу безпосереднього керівника.

2.5. Знайте правила надання першої допомоги і практичного застосу­вання штучного дихання при ураженні електричним струмом.

2.6. Одержіть монтерські діелектричні рукавиці і килимок. Попередньо перевірте їх справність.

2.7. При виявленні несправностей повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.


^ 3. Вимоги безпеки під час роботи

З.Г. Стежте за тим, щоб на матеріалі, який обробляється, не було цвя­хів та інших металевих предметів.

3.2. Не допускайте потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів.

3.3. Стежте за справністю інструменту.

3.4. Вмикайте електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або на іншому робочому місці, подавайте (натискайте) його так, щоб не було різкого руху або поштовху.

3.5. Не працюйте під час вібрації електроінструменту.

3.6. Обробляйте деталі тільки у спеціальних пакетах (шаблонах) або надійно закріплені.

3.7. Якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкніть електроінструмент із мережі.

3.8. Ставте або кладіть інструмент у безпечному положенні.

3.9. Під час роботи переносним електроінструментом стежте за кабе­лем живлення. Не допускайте його скручування, завалу та інших механіч­них впливів.

3.10. Не виконуйте часткового розбирання і регулювання різального інструменту без попереднього вимикання електроінструменту з мережі живлення.

3.11. Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з невимкненим електроінструментом.


^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть електроінструмент із мережі, роз'єднайте заземлення і очистіть його від пилу і бруду. Очищайте щіткою.

4.2. Здайте інструмент безпосередньому керівнику.

4.3. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, ма­теріал, сміття, відходи.

4.4. Приведіть себе у порядок.


^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При пошкодженні електропроводів вимкніть рубильник.

5.2. При виникненні пожежі сповістіть пожежну охорону за тел. 01 та адміністрацію учбового закладу, .розпочніть гасіння, використовуючи пер­винні засоби пожежогасіння.

5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


_____________________________ ____________ ___________________

(посада керівника підрозділу / організації / розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:


Керівник (спеціаліст ) служби

охорони праці установи, закладу освіти _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник директора _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Голова профкому _____________ ______________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


________________________________________________________________

Повне найменування установи закладу освіти із зазначенням підпорядкованості


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №______

при виконанні електрозварювальних робіт


2293110920724063.html
2293178145572926.html
2293243007739714.html
2293394754735981.html
2293482639110751.html