Демалыс және ойын-сауық парктері - Ауыл (село) дамуының мониторингі. 2009 жылғы қаңтар-желтоқсандағы тоқсан сайынғы...


Демалыс және ойын-сауық парктері

^ Парки отдыха и развлечений

шаршы м
кв. м

4174

Павлодар
4174

^ Спортқа және демалуға арналған өзге де құрылымдар

Прочие сооружения для спорта и отдыха

бірлік
единиц

2

Ақмола
1

Алматы облысы
1

Ұялы байланыстың базалық стансалары

Базовые станции сотовой связи

дана
штук

9

Ақмола
1

Ақтөбе
3

Алматы облысы
2

Атырау
1

Батыс Қазақстан
1

Солтүстік Қазақстан
1

^ Почта байланысы кәсіпорындары

Предприятия почтовой связи

бірлік
единиц

49

Ақтөбе
4

Батыс Қазақстан
16

Қарағанды
2

Қостанай
10

Оңтүстік Қазақстан
6

Павлодар
5

Шығыс Қазақстан
6

Қалааралық кабельдік байланыс желілері

Междугородные кабельные линии связи

км
км

1 488,03

Ақмола
1,03

Қарағанды
1487

^ Талшықты-оптикалық байланыс желілері

Волоконно-оптические линии связи

км
км

11,82

Ақтөбе
6,35

Жамбыл
5,47

^ Радиорелейлік байланыс желілері

Радиорелейные линии связи

км
км

9

Ақтөбе
9

Мешіттер

Мечети

бірлік
единиц

21

Алматы облысы
4

Жамбыл
3

Қарағанды
1

Қостанай
2

Оңтүстік Қазақстан
4

Шығыс Қазақстан
7

^ Кедендік бекеттер

Таможенные посты

бірлік
единиц

3

Ақтөбе
1

Батыс Қазақстан
1

Оңтүстік Қазақстан
1

^ Казармалар, әскери бөлімшелердің үйлері

Казармы, здания воинских частей

орындар
места

45

Жамбыл
45

^ Спутниктің жердегі стансалары

Спутниковые наземные станции

бірлік
единиц

37

Атырау
17

Батыс Қазақстан
15

Маңғыстау
5

^ Автоматтандырылған телефон стансаларының үйлері

Здания АТС

мың нөмір
тыс. номеров

21,04

Ақтөбе
0,66

Жамбыл
20,38

^ Электр тасымалдау кабельдік желілері

Кабельные линии электропередач

км
км

56,9

Маңғыстау
56,4

Шығыс Қазақстан
0,5

Өзге де магистралдық құбыр желілер, байланыс желілері және энергетикалық (кабельдік) желілер

Прочие магистральные трубопроводы, линии связи и энергетические (кабельные) линии

км
км

43,31

Алматы облысы
1,41

Оңтүстік Қазақстан
41,9

^ Ауылдық кабельдік байланыс желілері

Сельские кабельные линии связи

км
км

200,69

Қостанай
200,69

Қала және басқа елді-мекен көшелері

Улицы городов и других населенных пунктов

км
км

8,25

Ақмола
2,9

Алматы облысы
5,35

^ Алаңдар

Площади

шаршы м
кв. м

6 188

Алматы облысы
557

Батыс Қазақстан
5 631

^ Екінші темір жолдар

Вторые железнодорожные пути

км
км

6,48

Алматы облысы
1,75

Қарағанды
2,73

Қызылорда
2

Өзге де темір жолдар

Прочие железные дороги

км
км

8,6

Қарағанды
8,6

Әуежайлардағы өзге де құрылымдар

Прочие сооружения на аэродромах

бірлік

единиц

1

Ақмола
1

^ Кернеуі 35 кВ және жоғары трансформаторлы төмендеткіш стансалар

Трансформаторные понизительные станции напряжением 35 кВт и выше

мың кВа

тыс. кВА

1 120,72

Қарағанды
4,03

Қызылорда
158,4

Маңғыстау
1,26

Солтүстік Қазақстан
957,03

^ Кернеуі 220 кВ жоғары электр беріліс желісі

Линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше

км
км

567,62

Ақмола
1,09

Ақтөбе
27,8

Алматы облысы
30

Қарағанды
431,22

Қызылорда
10,7

Маңғыстау
66,81

^ Кернеуі 110 кВ электр беріліс желісі

Линии электропередач напряжением 110 кВ

км

км

245,25

Ақтөбе
0,75

Алматы облысы
0,4

Қызылорда
205,7

Солтүстік Қазақстан
38,4

^ Кернеуі 35 кВ электр беріліс желісі

Линии электропередач напряжением 35 кВ

км

км

44

Қызылорда
24,4

Солтүстік Қазақстан
16

Шығыс Қазақстан
3,6

^ Кернеуі 6-20 кВ электр беріліс желісі

Линии электропередачи напряжением 6-20 кВ

км
км

337,75

Ақмола
16,92

Ақтөбе
58,36

Батыс Қазақстан
101,61

Жамбыл
0,2

Қарағанды
81,86

Қостанай
0,77

Маңғыстау
4,1

Оңтүстік Қазақстан
5,99

Павлодар
23,35

Солтүстік Қазақстан
44,49

Шығыс Қазақстан
0,1

^ Кернеуі 0,4 кВ электр беріліс желісі

Линии электропередач напряжением 0,4 кВ

км

км

225,62

Ақтөбе
126,81

Алматы облысы
26,23

Батыс Қазақстан
2,77

Қарағанды
2,81

Қостанай
0,28

Қызылорда
2

Маңғыстау
20

Оңтүстік Қазақстан
12,5

Солтүстік Қазақстан
32,22

Өзге де электр жабдықтарын өндіру жөніндегі қуаттар

Мощности по производству прочего электрооборудования

бірлік

единиц

5 600

Алматы облысы
5 600

^ Автомобильдерге арналған гараждар

Гаражи для автомобилей

автомобилей

224

Ақмола
63

Ақтөбе
31

Алматы облысы
66

Батыс Қазақстан
4

Қарағанды
13

Қостанай
19

Маңғыстау
2

Солтүстік Қазақстан
2

Шығыс Қазақстан
24

^ Жабық автотұрақтар

Крытые автостоянки

орындар
места

142

Алматы облысы
40

Батыс Қазақстан
10

Қостанай
62

Оңтүстік Қазақстан
30

^ Көлік, байланыс және коммуникацияның өзге де ғимараттары

Прочие здания транспорта, связи и коммуникаций

бірлік

единиц

2

Ақмола
1

Қызылорда
1

^ Жөндеу шеберханалары

Ремонтные мастерские

бірлік
единиц

11

Ақмола
6

Қостанай
2

Қызылорда
2

Шығыс Қазақстан
1

2276181842178330.html
2276257557945155.html
2276353933653693.html
2276461169654062.html
2276573100886058.html