Журнал 3, відомості аналітичного обліку за 20 р за кредитом рахунків - страница 8

^ ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом
за _________________ 20__ р.

N з/п 

Показник 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

17 "Відстрочені податкові активи" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постачаль-
никами та підряд-
никами" 

15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші опера-
ційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загально-
виробничі витрати", 92 "Адміністра-
тивні витрати", 93 "Витрати на збут" 

15, 23, 31, 39, 64, 68 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

  

  

  

  

  

  

  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 Розрахунки за податками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Податок на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Акцизний збір 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Податок на прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Прибутковий податок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Розрахунки за обов'язковими платежами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Митні збори 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Податкові зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

З податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

З акцизного збору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Податковий кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

З податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

З акцизного збору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

2268237449161355.html
2268389152225706.html
2268489580936081.html
2268564908007465.html
2268670490928193.html